درباره ما

مهاجرت، یک تغییر بزرگ در زندگیه شخصیه هر کسی محسوب میشه. سوای مشکلات و تغییرات در جریان زندگی، اکثریت آدمها تمایل به تجربه هرگونه فعالیتی رو دارند تا شاید سختیهای تغییرات جدید در زندگیشون کم رنگ و کم رنگتر بشه. یکی از مشکلات عدیده در مهاجرت، محدودیت بار در سفرهامونه که هر کسی مجبوره، نا خواسته، به انتخاب تنها بعضی وسایل ضروری و مورد نیاز خودش تن بده و خیلی چیزهای مورد علاقش رو پشت سرش ترک کنه.

و سرانجام در تاریخ 27 فوریه 2022 من، یا بهتره بگم من و رفیق ترین آدم زندگیم، تصمیم گرفتیم بعنوان یک کار جدید، که هم خودمون ازش لذت ببریم و هم دوستای مهاجرمون رو خوشحال تر کنیم، شروع کنیم به تحقیق در مورد مشکلات موجود در این مسیر. اما چون میخواستیم رویامونو به حقیقت تبدیل کنیم، خیلی مصمم کارمونو ادامه دادیم تا اینکه سایت کتابرگ برای کتاب دوستان شکل گرفت و شد قسمتی از وجود ما تا بتونیم به رویاهامون دست پیدا کنیم. رویاهایی که شاید سهمی در بهتر شدن دنیامون و آدمهاش داشته باشه.

و این شعار ماست: جای خالی رو با کتاب پر کن، دوست کتابخون من